Sklepienie paleniska umieszczone jest w przedniej części skrzyni ogniowej pomiędzy dolnym rzędem rur ogniowych a rusztem. Zbudowane jest z cegieł szamotowych opierających się po bokach na płaskownikach przymocowanych do ścian bocznych skrzyni ogniowej, a jeśli parowóz posiada rury cyrkulacyjne, środkowa część sklepienia oparta jest na nich.

Budowę sklepienia paleniska i jego umiejscowienie w skrzyni ogniowej przedstawia rysunek:

Sklepienie paleniska

Zadaniem sklepienia paleniska jest polepszanie spalania poprzez wydłużenie drogi, jaką pokonują spaliny zanim trafią do rur ogniowych w walczaku, co skutkuje lepszą cyrkulacją powietrza wewnątrz skrzyni ogniowej, a co za tym idzie - lepszym spalaniem. Ponadto do poprawy spalania przyczynia się też ciepło promieniujące od nagrzanego sklepienia, które przyspiesza wydzielanie substancji lotnych ze świeżo narzuconego węgla oraz powoduje ich zapalenie.

Sklepienie zapobiega również opaleniu rur cyrkulacyjnych oraz ich nadmiernemu wyziębieniu podczas czyszczenia rusztu. Tak więc ten z pozoru prymitywny element ma spory wpływ na podniesienie sprawności cieplnej parowozu.