TKt48-18

Pociąg do Jaworzyny Śląskiej rozpoczął podróż powrotną

TKt48-18
Nowawieś Mochy
29.04.2017

Album:
Wolsztyn 2017