E2 1122

Jeden z wielu przejazdów przez wychodnie skalne, których w nizinnym (na ogół) Buskerud jest sporo

E2 1122
Kløftefoss - Snarum
09.07.2017

Album:
Krøderbanen