Px48-1756

Px48-1756
Środa Wąsk. - Słupia Wielka
09.09.2017

Album:
Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny