Parowozami po linii 371 - 2017

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Pt47-65

Pt47-65
Widzim Stary - Kębłowo
17.09.2017