Ty42-149 - Bydgoszcz

Powrót do albumu Trupy

Ty42-149

Wnętrze budki nie jest zaskoczeniem - większości osprzętu brakuje, ale podstawowe elementy się zachowały

Ty42-149
Bydgoszcz Główna
08.01.2018