Px48-1756

Zabieramy trochę dodatkowego balastu i ruszamy w dalszą drogę

Px48-1756
Środa Wąsk.
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny