Px48-1756

Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy...

Px48-1756
Słupia Wielka
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny