Gryfice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Px48-3912

Nieco dalej stoi maszyna typowa dla polskich wąskotorówek - Px48-3912 (Fablok 3068/1954)

Px48-3912
Gryfice
13.07.2009