Gryfice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

"Peiks" został zaprzęgnięty do pokaźnego składu krytych wagonów różnego autoramentu.


Gryfice
10.09.2005