Px48-1756

Nie zapominajmy jednak, że mamy stan wojenny - posterunki LWP są nawet w takich miejscach jak przejazd kolejowy gdzieś wśród pól.

Px48-1756
Polwica - Śnieciska
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny