Px48-1756

Pędem do Śniecisk!

Px48-1756
Polwica - Śnieciska
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny