Px48-1756

Hop przez mostek...

Px48-1756
Polwica - Śnieciska
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny