Px48-1756

Px48-1756
Annopole - Słupia Wielka
17.11.2018

Album:
Parowozem przez stan wojenny