Gryfice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty6-3284

Ty6-3284 i skansenowa zwierzyna

Ty6-3284
Gryfice
10.09.2005