Gryfice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Px48-3915

I nieco nowsza maszyna: Px48-3915

Px48-3915
Gryfice
13.07.2009