Karsznice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty43-74

Ty43-74 błędnie oznaczony numerem 1

Ty43-74
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003