TKb-10 Baziel, TKh-4027 Ferrum, TKp-20 Śląsk

Do startu... gotowi... niestety, niegotowi

TKb-10 Baziel, TKh-4027 Ferrum, TKp-20 Śląsk
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003

Album:
Karsznice