Ty246-22, TKp-20

Taki duży, taki mały... ;-)

Ty246-22, TKp-20
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003

Album:
Karsznice