Ty42-105

Ty42-105 dogorywa w skansenie. Na remont nie ma pieniędzy.

Ty42-105
Kościerzyna
28.08.2002

Album:
Kościerzyna