Pt47-65

Skład w całej rozciągłości na tle panoramy Ryczywołu.

Pt47-65
Ryczywół
05.06.2021

Album:
Drezyniarz 2021 - Pt47-65 w Czarnkowie