Pt47-65

Wjazd na czarnkowską stację - ślimacze tempo i trawa po zderzaki. Taki urok lata na stacjach, na które rzadko zaglądają pociągi pasażerskie

Pt47-65
Czarnków
05.06.2021

Album:
Drezyniarz 2021 - Pt47-65 w Czarnkowie