Pt47-171

Widok ogólny skansenu od strony "wjazdu". Pt47-171, SM03 i "suka" z zielonym czołem.

Pt47-171
Kościerzyna
28.08.2002

Album:
Kościerzyna