Pt47-101

Na samym początku niedoszłego skansenu dobre wrażenie robi Pt47-101

Pt47-101
Krzeszowice
10.09.2004

Album:
Krzeszowice