Krzeszowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ol49-15

Kawałeczek dalej w krzakach kryje się Ol49-15

Ol49-15
Krzeszowice
10.09.2004