Ty43-1

Tak wygląda od strony drogi ładunkowej...

Ty43-1
Krzeszowice
10.09.2004

Album:
Krzeszowice