Krzeszowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty51-17

Jednak od tyłu można do niego podejść. Lecz panujący tam zapach zniechęca do zajrzenia do budki...

Ty51-17
Krzeszowice
10.09.2004