TKbb-2747

Jest tu też mały parowozik bezogniowy - TKbb-2747 zbudowany przez firmę Orenstein & Koppel prawie 100 lat temu...

TKbb-2747
Krzeszowice
10.09.2004

Album:
Krzeszowice