Krzeszowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Ty45-158

Na końcu w krzakach dogorywa Ty45-158

Ty45-158
Krzeszowice
10.09.2004