Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp-15132 Śląsk

"Śląsk" TKp 15132. Kompletny, stoi w hali. Ma być przywrócony do ruchu

TKp-15132 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004