Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKt48-23

... podobnie jak "tekatka"

TKt48-23
Pyskowice
11.06.2004