Ol49-90, TKp 6046 Śląsk

Osobę przyzwyczajoną do skansenów PKP, zdominowanych przez lokomotywy liniowe, może dziwić fakt iż Ol49 jest najbardziej okazałym elementem ekspozycji...

Ol49-90, TKp 6046 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004

Album:
Pyskowice