Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

"Śląsk" widziany z innego "Śląska"

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004