Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

TKp 4422 na skansenowych rozjazdach

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004