Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

Zbliża się po raz kolejny...

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004