Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

I przejeżdża wypuszczając kłęby białego dymu

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
11.06.2004