Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

"Śląsk" przy skansenowym peronie

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
13.08.2005