Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

My zwiedzamy, a tymczasem jedni pracują...

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
13.08.2005