Ty2-3458, Ol49-90

...a inni odpoczywają.

Ty2-3458, Ol49-90
Pyskowice
13.08.2005

Album:
Pyskowice