Ty45-125, TKp 4409 Śląsk

Ty45, kolejny "Ślązaczek" i zebranie miłośników tego całego żelastwa

Ty45-125, TKp 4409 Śląsk
Pyskowice
13.08.2005

Album:
Pyskowice