TKp 4422 Śląsk

"Śląsk" na tle widoku na to, co było kiedyś wielką pyskowicką stacją.

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
13.08.2005

Album:
Pyskowice