Pyskowice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

TKp 4422 Śląsk

Tu oczekuje na przyjazd straży pożarnej.

TKp 4422 Śląsk
Pyskowice
13.08.2005