Pacific

Pochodzi on z Belgii, skąd po wielu dziejowych zawirowaniach trafił do Szczecina.

Pacific
Wenecja
03.06.2006

Album:
Wenecja