Ty45-418

Powrót do albumu Trupy

Ty45-418

W Tarnowskich Górach, pod okazałą wieżą do nawęglania parowozów

Ty45-418
Tarnowskie Góry
09.09.2006