Px48-1919

Px48-1919 oczekuje na służbę - po raz pierwszy od wielu lat.

Px48-1919
Gniezno
19.05.2007

Album:
Gnieźnieńska KW - otwarcie sezonu turystycznego 19.05.2007