Px48-1919

"Ręce do góry, daj całe złoto, które wieziesz ze sobą" jak to śpiewał Kazik, czyli napad na pociąg

Px48-1919
Niechanowo
19.05.2007

Album:
Gnieźnieńska KW - otwarcie sezonu turystycznego 19.05.2007