Px48-1919

Czy kolej jeździ koleinami? Bo torów jakoś nie widać...

Px48-1919
Miroszka - Małachowo Złych Miejsc
19.05.2007

Album:
Gnieźnieńska KW - otwarcie sezonu turystycznego 19.05.2007