Px48-1919

Jesteśmy u celu - parowóz spotyka się tu z kolejną grupą szlachetnych maszyn

Px48-1919
Witkowo
19.05.2007

Album:
Gnieźnieńska KW - otwarcie sezonu turystycznego 19.05.2007