Px48-1785

Kolejna wioska, kolejny ciekawy dom na trasie pociągu.

Px48-1785
Śniaty
07.10.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 07.10.2006