Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 07.10.2006

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1785

Na stacji Bielawy pojawia się problem - stopiony węgiel blokuje dopływ powietrza do ognia - trzeba zatem zawartość paleniska wyrzucić i nałożyć świeżą warstwę paliwa.

Px48-1785
Bielawy Śmigielskie
07.10.2006